แจ้งความประสงค์ลงชื่อสอบบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
ต้องการสมัครสอบชั้น
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 1-2
สอบได้ธรรมศึกษา
รอผลสอบ
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 3
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 1-2
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 4
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 3
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 5
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 4
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 6
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 5
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 7
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 6
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 8
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 7
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
สมัครสอบชั้น
บาลีศึกษา 9
เลขที่สอบได้บาลีศึกษา 8
ปีที่สอบได้
ชื่อขณะสอบได้
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
-
เลขประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรที่ 1 *
เบอร์โทรที่ 2
เบอร์โทรที่ 3
ไลน์ (ถ้ามี)
อีเมล์ (ถ้ามี)
จังหวัด *
เลขที่สอบได้นักธรรม / ธรรมศึกษา
นักธรรมตรี / ธรรมศึกษาตรี
รอผลสอบ
เลขที่สอบได้
ปีที่สอบได้
สำนักเรียน / วัด
จังหวัด
ชื่อขณะสอบได้
นักธรรมโท / ธรรมศึกษาโท
เลขที่สอบได้
ปีที่สอบได้
สำนักเรียน / วัด
จังหวัด
ชื่อขณะสอบได้
นักธรรมเอก / ธรรมศึกษาเอก
เลขที่สอบได้
ปีที่สอบได้
สำนักเรียน / วัด
จังหวัด
ชื่อขณะสอบได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคลิกสมัครสอบแล้วกรุณารอสักครู่ ประมาณ 6 วินาที ไม่ต้องคลิกซ้ำ