รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าสอบบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
 
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
จังหวัด
เบอร์ติดต่อ
ชั้นที่สอบ
วันที่แจ้ง
1
นาย วิธวินท์
สระบุรี
XXXXXX9645
บาลีศึกษา 1-2
16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 10:47:33
2
นาง โชติกา
สงขลา
XXXXXX8360
บาลีศึกษา 1-2
16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09:04:55
3
นาย ธนวิทย์
นนทบุรี
XXXXXX8269
บาลีศึกษา 1-2
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 13:13:45
4
นาย วิรุฬห์ชิต
อุดรธานี
XXXXXX3498
บาลีศึกษา 1-2
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 11:49:33
5
พระ พีรพัฒน์
ขอนแก่น
XXXXXX8412
บาลีศึกษา 1-2
11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 18:16:37
6
พระ วิชรากร
ยะลา
XXXXXX5002
บาลีศึกษา 1-2
10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 20:19:26
7
พระ อิทธิชัย
พระนครศรีอยุธยา
XXXXXX5071
บาลีศึกษา 1-2
10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 20:10:15
8
พระ วีรวุฒิ
นครศรีธรรมราช
XXXXXX1132
บาลีศึกษา 1-2
10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 13:46:26
9
พระ ไพศาล
บุรีรัมย์
XXXXXX1922
บาลีศึกษา 1-2
10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09:49:18
10
นางสาว อลิสา
กรุงเทพมหานคร
XXXXXX1977
บาลีศึกษา 1-2
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 11:57:04
11
พระ รุจ
อ่างทอง
XXXXXX2231
บาลีศึกษา 1-2
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09:11:19
12
นาย หัสชัย
ตรัง
XXXXXX2857
บาลีศึกษา 1-2
8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 19:49:08
13
นางสาว ผุสดี
สมุทรปราการ
XXXXXX4955
บาลีศึกษา 1-2
8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 19:07:36
14
นาย กฤตพงศ์
สุพรรณบุรี
XXXXXX8790
บาลีศึกษา 1-2
7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 22:41:37
15
พระ นัทดนัย(นรินฺโท)
นครปฐม
XXXXXX9793
บาลีศึกษา 1-2
6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 08:11:44
16
สามเณร ทนงศักดิ์
นนทบุรี
XXXXXX2996
บาลีศึกษา 1-2
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 18:10:48
17
นางสาว วรนิฏฐิตา
สระแก้ว
XXXXXX2689
บาลีศึกษา 8
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 14:06:55
18
นางสาว ธรรพ์ภสร
กรุงเทพมหานคร
XXXXXX8831
บาลีศึกษา 1-2
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:46:06
19
น.ส. พิมพ์วรีย์
กรุงเทพมหานคร
XXXXXX9799
บาลีศึกษา 3
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:02:48
20
นาย ธวัชชัย
ภูเก็ต
XXXXXX2017
บาลีศึกษา 3
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 11:54:53
21
นาย อดุลย์
กรุงเทพมหานคร
XXXXXX3577
บาลีศึกษา 3
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:58:04
22
นาย ไพศาล
ลำพูน
XXXXXX1909
บาลีศึกษา 1-2
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 22:32:01
23
นางสาว จิตตกุล
นนทบุรี
XXXXXX1642
บาลีศึกษา 1-2
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 08:50:52
ทั้งหมด 23 รายการ หน้า 1 /1